O projekte TOP TECHNOLÓGIE

Cieľom projektu je prezentovať nové TOP technológie nie len z informačnej a komunikačnej sféry ale i z oblasti automobilového priemyslu ako aj nové TOP technológie z oblasti chémie, metalurgie či strojárenského priemyslu. Príspevky budú graficky spracované tak, aby boli pre čitateľa čo najprehľadnejšie. 

Cieľová skupina: 
Široká laická i odborná verejnosť participujúca na využívaní nových technológií. Podnikatelia, ktorí hľadajú tipy pre použitie a efektívne využitie moderných technológií v rámci svojho podnikania. V neposlednom rade i študenti, ktorí majú záujem o novinky vo svete technológii.