GPS / GSM autoalarm


Je odpoveďou na najnovšie trendy v ochrane vozidiel. Komunikácia pomocou GPS/GSM/SMS/GPRS dáva autoalarmu nové možnosti. Autoalarm Athos združuje v sebe: kvalitný autoalarm, imobilizér, GSM pager, diaľkový kontroler, GPS lokátor a GPS navigátor...


Inštaláciou takéhoto zariadenia získate:
• výstražné volanie pri vlámaní do vozidla,
• odosielanie informačných a poplachových SMS správ o stave vozidla (s presným popisom),
• možnosť odposluchu priestoru vozidla pri narušení,
• telefonovanie z vozidla cez súpravu Hands-free,
• zablokovanie vozidla na diaľku SMS správou,
• stráženie garáže, karavanu... (priľahlých priestorov) bezdrôtovými detektormi do vzdialenosti až 100m,
• ovládanie autoalarmu diaľkovým ovládačom, SMS správou, prezvonením, alebo z internetu,
• ovládanie dvoch spotrebičov vo vozidle na diaľku SMS správou (nezávislé kúrenie, chladnička...),
• možnosť odovzdávania údajov zo stráženého vozidla dohľadovému centru (strážnej službe),
• lokalizáciu polohy vozidla pomocou funkcie Locator,
• lokalizáciu polohy kdekoľvek na svete pomocou satelitného systému GPS s presnosťou na metre,
• sledovanie pohybu vozidla so zobrazením na mape,
• tvorbu „Knihy Jázd“ o prevádzke a efektivite vozidla,
• možnosť nastavenia, ovládania a sledovania vozidla cez internet - www.gsmlink.sk
• riadiaca jednotka autoalarmu obsahuje integrovaný bluetooth modul, ktorý počas jazdy vysiela súradnice o presnej polohe na mobilný telefón, alebo PDA a slúži ako komfortný navigačný systém.

To znamená, že v prípade krádeže vozidla vám samotný autoalarm ohlási jeho krádež na váš mobilný telefón napr.: Moja Octavia hlasi: Pozor poplach, Otvorenie kapoty, cas 12:06, 28.03.2007. Zároveň môže oznámiť svoju polohu: Uzivatel sa nachadza: Zilina, ul. Fandlyho, Spanyola.) a aj globálnu polohu vo forme zemepisnej šírky, dĺžky, nadmorskej výšky a aktuálnej rýchlosti vozidla (ak je v pohybe). Ďalšou výhodou GSM autoalarmu Athos je aj fakt, že ide o profesionálne riešenie, ktoré svojimi širokými možnosťami a spoľahlivosťou vysoko predčí amatérske konštrukcie na báze prídavných modulov a upravených mobilných telefónov.

Všeobecné odporučenie
Od všetkých zabezpečovacích zariadení žiadajte potvrdenie o ich homologizácii. K nim patrí vyhlásenie o zhode s technickými predpismi Európskej únie so značkou E alebo atest Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií, sekcie cestnej dopravy a ním prideľovaná značka 27MD s poradovým číslom, ktorý schvaľuje zariadenie vo vzťahu k bezpečnosti jeho užívania v cestnej prevádzke. Taktiež odporúčame ku štandardne montovaným imobilizérom (alarmom) doplniť aj individuálne montovaný autoalarm najlepšie s komunikáciou cez GSM. Na trhu sa vyskytujú rôzne výrobky, ktoré lákajú zákazníkov skôr dizajnom a cenou, v praxi však často zlyhávajú vtedy, keď sú najviac potrebné... V neposlednom rade odporúčame inštaláciu autoalarmu zveriť do rúk odborníkovi s príslušným povolením (licencia na montáž zabezpečovacích zariadení) – žiadajte ho od inštalačnej firmy! Zle vykonaná inštalácia výrazne znižuje bezpečnosť celého zariadenia!

Otázky, či sú cenové náklady spojené s inštaláciou primerané, je lepšie si zodpovedať pred návštevou zlodeja. Neskôr už obvykle nie je čo riešiť. Navyše máte možnosť zjednať zľavy na poistnom. Uvedomte si tiež, že odbornou inštaláciou kvalitného zariadenia s dlhodobou zárukou predídete možným problémom, napr. pri prípadnom servisnom zásahu v budúcnosti alebo poistnej udalosti.


Viac info na www.jablotron.sk