Inteligentná domácnosť pre každého

V uplynulých rokoch sme sa už niekoľkokrát zaoberali témou inteligentných domácností. Vždy však išlo o pomerne nákladné riešenia vyžadujúce rozsiahle elektroinštalačné práce, montáž špeciálnych káblov a ovládanie prvkami inteligentných elektroinštalácií. Čo však v prípade ak sa rozhodnete vyskúšať inteligentnú domácnosť priamo u seba doma? Možno to neviete ale aj pre vás už existujú riešenia. Čo všetko dokážu si ukážeme v nasledujúcom článku. 

Dnes spolu s intenzívnym rozmachom internetu a IT prichádzajú technologické spoločnosti so systémami ktoré vyššie popísanú drahú prípravu nevyžadujú, vďaka čomu sú oveľa lacnejšie. Napriek tomu aj ony umožňujú mnohé zaujímavé funkcie domácej automatizácie. Zložitú prípravu do určitej miery dokážu nahradiť rôznymi prvkami ovládanými cez wi-fi alebo rôznymi webovými aplikáciami.

Ako fungujú systémy pre jednoduchú automatizáciu domácnosti

Základom týchto systémov inteligentnej domácnosti je vždy riadiaca jednotka, ktorá vyžaduje pripojenie do elektrickej siete a k internetu. Riadiaca jednotka zabezpečuje prepojenie a komunikáciu všetkých senzorov a pripojených zariadení. Tvorí teda nevyhnutný „mozog“ systému ktorý rozhoduje o odozve na určité podnety prijaté z nainštalovaných senzorov. Umožňuje tiež komunikáciu s inteligentnou domácnosťou cez mobilnú aplikáciu, či vzdialené ovládanie zariadení ako inteligentná zásuvka či svetlá.

Systém je doplnený senzormi a ďalšími komponentmi. Ponuka je skutočne veľmi široká. Od základných pohybových či dymových senzorov až po digitálny priezor, vďaka ktorému dokážete komunikovať s návštevou predo dvermi, aj keď nie ste momentálne doma, či digitálny asistent, ktorý sa najskôr naučí každodenné zvyklosti, ako štekot psa, zvuk tečúcej vody a podobne. Následne dokáže prehrávať nahraté zvuky v obvyklých časoch, akoby boli obyvatelia doma. Mnoho fi riem sa každý deň venuje vývoju nových a nových zariadení. Či už slovenské alebo zahraničné, ich koncept ostáva rovnaký: vytvoriť pre obyvateľov inteligentného domu pohodlné a bezpečné miesto.

Samotná funkcionalita systému je daná množstvom a funkciou pripojených senzorov a zariadení, s čím však samozrejme súvisia aj vyššie vstupné náklady. Takže pri kúpe treba starostlivo zvažovať, ktoré senzory naozaj využijete a budete potrebovať. Tu je potrebné poznamenať, že systémov inteligentnej domácnosti je na našom trhu viac, pričom nie všetky systémy disponujú rovnakými senzormi a rovnakou funkcionalitou. V článku popisujeme len obecné možnosti týchto systémov.

Funkcionalita systému inteligentnej domácnosti je daná množstvom a funkciou pripojených senzorov a zariadení. Systém Magenta SmartHome ponúka okrem štandardných senzorov, kamier a inteligentných zásuviek aj prvky pre pokročilejšiu funkcionalitu.

Benefity inteligentnej domácnosti

Jednou so základných vlastností systémov inteligentnej domácnosti patrí zvyšovanie bezpečnosti. Základný balík totiž väčšinou tvoria práve zariadenia ktoré sú zamerané na zvýšenie bezpečnosti domácností. Medzi ne patria pohybové a dverové senzory a kamery, ktoré stačí položiť na vhodné miesto, prilepiť ich alebo ich inak pripevniť.  Cez aplikáciu si následne môžete skontrolovať či je doma všetko v poriadku. Máte prístup k informáciám zo senzorov či nastaveniam nielen v dome, ale aj mimo neho. Môžete si aktivovať nahrávanie, vytvoriť fotografiu, či pozrieť to, čo aktuálne kamera vidí. Systém bezpečnosti podporuje aj „simulácia pobytu“, ktorý dokáže vo vašej neprítomnosti zapínať a vypínať svetlá a zariadenia cez inteligentné zásuvky, čím vo vašej neprítomnosti vytvára ilúziu že ste doma. 

Systém inteligentnej domácnosti nám dokáže niektoré úkony zautomatizovať prostredníctvom nastaviteľných scenárov, čo znamená že systém na určitý podnet zareaguje vopred nastaveným spôsobom. Predstavte si napr. že ráno tesne pred zobudením systém aktivuje pomalé rozsvietenie svetiel v miestnosti, takže sa nemusíte budiť na nepríjemný budík, zároveň inteligentná zásuvka spustí rádio, alebo zapne kávovar. Pohybový senzor si všimne že ste vstali a automaticky vám rozsvieti svetlá na chodbe a v kúpeľni.   Možností je naozaj veľa a záleží iba na vašej kreativite, čo všetko si v domácnosti zautomatizujete. Ovládanie osvetlenia si však u väčšiny jednoduchých systémov inteligentnej domácnosti na našom trhu vyžaduje pripojenie špecializovaného zariadenia inteligentného osvetlenia(napr. Philips Hue), kompatibilného so základným systémom. Tieto riešenia v sebe zahŕňajú vlastnú riadiacu jednotku osvetlenia a špeciálne inteligentné žiarovky, ktorými musíte nahradiť tie pôvodné. Po nainštalovaní ponúkajú ďalšie kreatívne možnosti v podobe nastavenia najrôznejších svetelných scén, stmievanie osvetlenia atd.

Zaujímavou schopnosťou inteligentnej domácnosti je úspora energie. Systém dokáže, v závislosti od zakúpených senzorov, ovládať vykurovanie prostredníctvom termostatických hlavíc na radiátoroch. Zároveň dokáže merať spotrebu energie na vykurovanie. Máte tak k dispozícii prehľad minutej energie po jednotlivých miestnostiach. Nastavenie scenárov vykurovania umožní úsporu energií napríklad vďaka zníženiu teploty v miestnostiach počas noci alebo neprítomnosti, či automatickej úpravy teploty pri otvorenom okne. Spolu s meraním minutej energie na inteligentných zásuvkách má potom užívateľ v rukách veľmi účinný nástroj, ktorý ho dokáže usmerniť na ceste k znižovaniu spotreby energie domácnosti.

Text: redakcia

Foto: Telekom