Miznúce parkovanie

Tento mimoriadne tichý systém sa líši od ostatných produktov vďaka dokonalej integrácii s okolitou architektúrou.

Po spustení vozidla výťahom do suterénu, ostáva vonkajší priestor voľný a obývateľný. Dá sa upraviť ako záhrada alebo dvor. Takže parkovací výťah ostane prakticky neviditeľný. Vozidlá zaparkované v suteréne sú chránené, pretože sa dajú vyzdvihnúť iba vložením kódovacieho kľúča do ovládacieho panela.

Strecha výťahu môže byť počas spustenia využívaná aj ako parkovacie miesto. Maximálne zaťaženie je 150 kg/m2. Parkovací výťah obsahuje tiež systém na zachytávanie a odvádzanie dažďovej vody, čím zabraňuje záplavám na spodných podlažiach.