MODELOVÝ PRÍKLAD DOMÁCEJ ELEKTRÁRNE V ROKU 2012

Pre lepšiu predstavu v rozhodovaní, či sa aj v roku 2012 oplatí investovať do fotovoltaickej elektrárne, sme pre vás pripravili modelový príklad

Výpočet približnej návratnosti investície s novou výkupnou cenou pri daných parametroch:

Rodinný dom so sedlovou strechou o sklone 35 ° a orientáciou na juh, lokalita Bratislava.
• Inštalovaný výkon FVE 12,24 kWp.
• Režim "výroba pre vlastnú spotrebu".
• Predpokladáme, že sa spotrebuje 50 % vyrobenej elektriny, zvyšok odíde do rozvodnej siete.
• Za dokupovanie elektrinuy sa platí podľa tarifu cca 0,15 EUR / kWh vr. DPH.

ROČNÁ EKONOMIKA PREVÁDZKY
• Výstavba elektrárne na kľúč príde v r.2012 na cca
29 200 EUR (vrátane 20% DPH)
• Elektráreň ročne vyrobí asi 12 800 kWh elektriny
• Za všetku vyrobenú elektrinu dostaneme "zelený bonus"
1 792 EUR (140 EUR x 12,8 MWh).
• Polovica vyrobenej elektriny odíde do siete. Náš výnos za "elektrinu na straty" je
352 EUR (55 EUR x 6,4 MWh).
• Zvyšok vyrobenej elektriny sme spotrebovali a reto sme ju nemuseli kúpiť od distribútora. Na účtoch za elektrinu sme tak ušetrili za rok cca
960 EUR (150 EUR x 6,4 MWh).

Celkový ročný prínos tejto fotovoltaickej elektrárne je teda 3 104 EUR. Vynaložená investícia sa tak vráti cca za 9,4 rokov *. A ročné výnosy sú pritom na 15 rokov zabezpečené zákonom. A to nie je započítaná valorizácia a predpokladané zdražovanie elektrickej energie od distribútora. Obe položky môžu návratnosť iba skrátiť. Po pätnástich rokoch budú pritom kvalitné panely FV elektrárne schopné vyrábať elektrinu ďalších min. 15 rokov.

* Pozn: v modelovom príklade je kalkulácia samozrejme zjednodušená. Rada vplyvov je zle odhadnuteľná alebo veľmi individuálne (rast nákupných cien elektriny, vývoj vlastnej spotreby, odpočet DPH, daňové zaťaženie, vplyv odpisov).

Z uvedeného príkladu vyplýva, že aj so zníženou výkupnou cenou bude investícia do FVE pre rad zákazníkov aj naďalej zaujímavá.


Kontakty:

Jana Pešová

Obchodník JOYCE ČR, s.r.o.

jana.pesova@joyce.sk

Tel.: +420 539 088 028

www.joyce-energie.sk